Нова колекція ЛІТО 2024

Політика безпеки

ФОП Костиркiна Нiна Олександрiвна (далі – Адміністрація ресурсу) розуміє важливість забезпечення конфіденційності та недоторканності Персональних даних фізичних осіб та вживає заходів щодо захисту будь-якої інформації, яку надають фізичні особи. Ця Угода визначає порядок обробки Ваших (далі – Користувач) персональних даних, отриманих під час використання (відвідування) веб-сайту https://pyshnakrasa.com.ua/ Угода розроблена відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року №2297-VI.

1. Визначення термінів

Персональні дані – відомості або сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована;

Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптація, зміна, відновлення, використання та розповсюдження (поширення, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних ( автоматизованих) систем;

Розпорядник персональних даних – фізична чи юридична особа, якій власником персональних даних чи законом надано право обробляти ці дані від імені власника;

Бланк – електронний реєстраційний документ, розміщений на Сайті для заповнення Користувачем, при заповненні якого Користувач дає свою згоду на обробку (накопичення, реєстрацію, збирання, зберігання, адаптування, зміна, відновлення, використання, розповсюдження, знеособлення, знищення) Адміністрацією будь-яких даних Користувача, у тому числі персональних, відповідно до умов цієї Угоди та законодавства України.

Сайт – інтернет сайт https://pyshnakrasa.com.ua/, включаючи усі його субдомени, що знаходяться під організаційним контролем Адміністрації.

2. Предмет угоди

2.1. Ця угода є договором приєднання у розумінні статті 634 Цивільного кодексу України.

2.2. Ця угода визначає порядок обробки (накопичення, реєстрація, збирання, зберігання, адаптування, зміна, відновлення, використання, розповсюдження, знеособлення, знищення) Персональних, а також інших даних Користувача, отриманих Адміністрацією під час використання Користувачем сайту.

2.3. Для того, щоб користуватися Сайтом, Користувач зобов'язаний висловити свою згоду з умовами цієї Угоди.

2.4. Заповнюючи Бланк, Користувач висловлює повну згоду з умовами цієї Угоди, добровільно надає Адміністрації свої Персональні дані, а також надає Адміністрації право обробляти Персональні дані Користувача на умовах цієї Угоди та чинного законодавства України.

2.5. Ця Угода не регулює обробку Персональних даних Користувача та Адміністрація не несе відповідальності за обробку Персональних даних Користувача іншими суб'єктами господарювання, які не перебувають у володінні або під керівництвом Адміністрації, а також фізичними особами, які не є працівниками Адміністрації, навіть якщо Користувач отримав доступ до сайтів, товарам або послуг цих осіб за допомогою Сайту.

2.6. Метою обробки Персональних та інших даних Користувача є необхідність ідентифікувати Користувача при використанні ним Сайту та сервісів, які пропонує Адміністрація, а також для встановлення контакту з Користувачем з метою можливого надання в майбутньому послуг, які надає Адміністрація. Крім того, Персональні дані можуть частково або повністю використовуватися для стимулювання клієнтів або надання заохочення для придбання послуг, а також для дослідження рівня задоволеності клієнтів від наданих послуг та покращення їхньої якості.

2.7. Для реалізації цілей, передбачених п.2.6 цієї Угоди, Адміністрація має право надсилати листи, повідомлення та інформаційні матеріали на поштову (домашню та/або електронну) адресу Користувача, а також надсилати SMS-повідомлення, здійснювати дзвінки на вказаний у Бланку телефонний номер.

3. Отримання, обробка та використання даних

3.1. Адміністрація використовує Персональні дані, зібрані виключно на Сайті або надані Користувачем за допомогою телефонного зв'язку, телефаксу або електронної пошти, та були оброблені персоналом Адміністрації.

3.2. Персональні дані, добровільно надані Користувачем для цілей, зазначених у пункті 2.6. цієї Угоди обробляються вручну або за допомогою електронних засобів відповідно до вимог, встановлених Законом України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-VI.

3.3. Адміністрація має право завантажувати на комп'ютер Користувача файли Cookie (якщо Користувач не обмежив цю можливість у своєму веб-браузері), а також отримувати, зберігати, обробляти та використовувати інформацію, яка міститься в Cookie.

3.4. При використанні Користувачем Сайту програмно-апаратний комплекс, на якому розміщений Сайт, автоматично зберігає, обробляє та використовує дані Користувача, які не належать до Персональних даних, наприклад: ІР – адреса Користувача, дані про місцезнаходження Користувача, які можна визначити за допомогою його ІР – адреси, файли Cookie, а також статистична інформація про активність Користувача.

3.5. Адміністрація має право Обробляти Персональні та інші дані Користувача протягом усього терміну, який необхідний для реалізації цілей, зазначених у п. 2.6. цієї Угоди, якщо інші строки не передбачені чинним законодавством України.

4. Доступ до персональних даних

4.1. Адміністрація бере на себе зобов'язання забезпечити захист персональних даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не розповсюджувати і не передавати дані будь-яким третім особам з порушенням умов цієї Угоди.

4.2. Користувач має право змінити або видалити свої Персональні дані, які знаходяться у Адміністрації, надіславши на контактну адресу Адміністрації, вказану на Сайті, відповідну вимогу.

4.3. Адміністрація не несе відповідальності за поширення Персональних даних Користувача, а також за інші збитки, завдані Користувачеві за умови його недбалого ставлення до забезпечення безпеки та захисту Персональних даних.

5. Права суб'єкта персональних даних

5.1. Відповідно до статті 8 Закону України “Про захист персональних даних” від 1 червня 2010 року № 2297-VI суб'єкт персональних даних має право:

1) знати про місцезнаходження персональних даних, що містять його персональні дані, їх призначення та найменування, місцезнаходження та/або місце проживання (перебування) власника або розпорядника персональних даних, дати відповідне доручення про отримання цієї інформації уповноваженим їм особам, крім випадків, встановлених законом

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, включаючи інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані

3) на доступ до своїх персональних даних

4) отримувати не пізніше ніж за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, що зберігаються у відповідній базі персональних даних

5) пред'являти вмотивовану вимогу власнику персональних даних запереченням проти обробки своїх персональних даних

6) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати

7) застосовувати засоби правового захисту у разі порушення законодавства про захист персональних даних


Отримуйте актуальну iнформацiю про новинки та знижки раз на тиждень без спаму